Yeni koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında, TESMER Yönetim Kurulu’nun 21/04/2020 tarihli toplantısında alınan ek önlem kararları, TÜRMOB Yönetim Kurulu’nun 21/04/2020 tarih ve 20 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
(Haber Detayı)

Yeni koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle daha önce alınmış olan önlemler 26/03/2020 tarihli yazı ve odalara duyurulmuş ve ayrıca 26 Mart 2020 tarihinde web sitemizde yayınlanmıştır. Bu tedbirlere ek olarak, TESMER Yönetim Kurulu’nun 21/04/2020 tarih ve 17 sayılı kararı ile TÜRMOB Yönetim Kurulu’nda görüşülmek üzere aşağıda belirtilen tavsiye kararları alınmış ve bu kararlar TÜRMOB Yönetim Kurulu’nun 21/04/2020 tarih ve 20 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.

Staja Giriş Sınavı Sonucunun Geçerlilik Süresi

a. 23/08/1997 tarih ve 29355 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Staj Yönetmeliği’nin 7’nci maddesinin ikinci fıkrasında (R.G. 25/12/2012-28508 değişen) yer alan “Staja giriş sınavında başarılı olanlar, sınav sonucunun açıklandığı tarihten sonraki staja başlama döneminden itibaren 3 yıl içerisinde başlayabilirler. Bu süre içerisinde staja başlamayanların sınav sonucu geçersiz sayılır ve dosyaları işlemden kaldırılır.” düzenlemesinin; 3 yıllık sürenin bitimi yeni koronavirüs (Covid-19) salgını dönemine rastgelen henüz staja başlamamış adaylar için uygulanmamasına ve bu adayların yaşamın normal akışına döndüğü tarihten itibaren ilk staja başlama döneminde başarılı oldukları mevcut sınav sonucuna göre staja başlayabileceklerine,

Staja 1 Yıl Ara Verme Süresi, Kısa Çalışma Ödeneğinden Yararlanamama ve Ücretsiz İzin

b. 23/08/1997 tarih ve 23089 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Staj Yönetmeliği’nin 8’inci maddesinin birinci fıkrasında (R.G. 14/05/2015-29355 değişen) yer alan “Stajın yapıldığı işyerinin kapanması, askerlik sonrası staja başlama, nakil, işten çıkma ya da çıkarılma gibi durumlar nedeniyle staja en fazla bir yıl ara verilebilir.” düzenlemesindeki bir yıllık süreye yeni koronavirüs (Covid-19) salgını döneminde uygulanmak kaydıyla, 15/03/2020 tarihinden başlamak üzere 7244 sayılı Kanun’un 9’uncu maddesinin yürürlüğe girdiği 17/04/2020 tarihinden itibaren üç aylık süre veya Cumhurbaşkanı tarafından süre uzatımı yapılmış ise bu süreyi geçmeyecek şekilde ilave yapılmasına,

error: İçerik korunuyor !!